• حضور تك الكترونيك در سومين و چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران (بهمن 1382 و 1383):

 

 • بازديد وزير صنايع جناب آقاي مهندس جهانگيري از غرفه تك الكترونيك در چهارمين نمايشگاه لوازم خانگي تهران:

 • حضور تك الكترونيك در نمايشگاه جيتكس 2002 در امارات متحده عربي

 • حضور مديرعامل شركت تك الكترونيك در اجلاس بازرگانان امارات متحده عربي 2002 :

 • حضور وزير بازرگاني جناب آقاي شريعتمداري در امارات متحده عربي 2002 :

 • حضور فعال تك الكترونيك در نمايشگاههاي شهرستان‌ها:
  همدان
  زنجان
  قم
  شهركرد
  بروجرد
  كاشان
  گرگان
  رشت
  قزوين