نام و نام خانوا
دگی:
*ایمیل شما:
*ایمیل برای :
موضوع:
*متن:

   « از نو »

  مدير عامل:

سيد محمد رضا مرعشي

marashi@takelectronic.ir

 فروش:

سخاوت نژاد عبدل

sekhavat@takelectronic.ir

امور سایت:

  سید عماد مرعشی

s.e.marashi@gmail.com  

تلفن روابط عمومي شركت: تهران    88318257     (خط ويژه)

فكس:    88307408             info@takelectronic.ir