» آیفون تصویری                                مدل:         CDV- 4PNC + Memory
 مانیتور
رنگی
+ حافظه
Í
    منبع تغذیه:
 100V-240V~                     

 
حد اکثر مصرف برق:
35VA                        

  
صفحه نمایشگر:
                     4 اینچ - رنگی TFT LED

   حداکثر فاصله سیم کشی: ( با 4 سیم 22َAWG , 0.65 mm)
                         50 متر

   دمای کار:
C  to  40C              

   وزن:
1.7 Kg          

   ابعاد:
180mm   عرض        
210mm    طول          
58 mm    عمق          

   قابلیت:
     همراه با حافظه برای ذخیره تصاویر:
 
این حافظه جانبی به صورت کشوئی در کنار مانیتور قرار میگیرد و قابلیت آن را دارد که به ازاي هر بار زنگ زدن و يا به صورت دستي يك تصوير از دم درب را ثبت نماید ؛
با استفاده از این دستگاه می توانید  عکس افرادی را که به درب منزل شما آمده اند  داشته باشید و اگر منزل نبوده اید از آمدن آنها مطلع گردید.
با استفاده از دکمه TIME و به کمک دکمه REVIEW، تاریخ و ساعت دستگاه، که روی تصاویر گرفته شده ثبت می نماید، تنظیم میگردد.
با هربار زدن دکمه RECORD عکسی از تصویر دم درب در حافظه دستگاه ذخیره میگردد. اگر با دکمه AWAY دستگاه را روشن کنید، عمل عکسبرداری با هربار زده شدن زنگ،
به صورت اتوماتیک انجام می پذیرد.


Í

Í