» پنل بیرونی                                           مدل:      DRC-240
 پنل کدینگ
سیاه و سفید

برای برج های :
حد اکثر
240 واحدی
Í
    منبع تغذیه:
DC 24V ~ 28V /5A                  

  نوع نص
ب:
تو کار                        

  
نوع لنز:
                     سياه و سفید CCD

    دمای کار:
-10 (C) ~ 50 (C)               

   ابعاد:
        140*341*30(40) mm      


Í

Í